GOLDEN WET Ph Düşürücü, Yayıcı Yapıştırıcı

 

İlaçların ve yaprak gübrelerinin, sürgün meyve dallara ince film halinde yayılmasını ve yapışmasını sağlar.

 

• İlaçlar bitkiye uygulandıktan sonra, bitki yüzeyinden akmasını, ilaç kaybını önler.

• Yaprak yüzeyine uygulanan ilaçlı su damlacıklarının yayılmasını sağlayarak, damlaların mercek etkisi yaparak yaprakların ve sürgünlerin yakmasını önler

• Alkali nitelikli sularla yapılan ilaçlamalarda, ilaçlı suyun ilacın pH ‘sını düşürür.

• İlaçların ve yaprak gübrelerinin % 100 bitkinin emrine girmesini sağlar.

• Suyun kirecini parçalayarak alınabilir Kalsiyum’a çevirir.

 

ÜLKEMİZİN SULARININ BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KİREÇLİDİR.

 

Bilindiği üzere açık alanlarda yapılan ilaçlamalarda, uygulanan ilacın kaybı söz konusu olmaktadır. Bu kayıplar hava koşulları ve bitkinin özellikleri başta olmak üzere birçok farklı nedenden kaynaklanmaktadır. İlaçlamadan sonra yağmur yağması, yeteri kadar güneşlenmenin olmaması gibi hava şartlarının yanında bitkilerin yaprak yüzeylerinin yapısı da çok önemlidir. Mumsu yapılı yaprak, tüylü olan yaprak ve kaygan yüzeye sahip olan yaprak yapılarında ilaç ve gübrenin kalıcı olması ve istenen verimin alınması zor olmaktadır.

 

Çok zaman ilaçlamalarda kullanılan suyun pH ve kireç değerleri de bilinmediğinden ilaçlamalar istenilen sonuçları vermemekte ve çoğu defa ilaçlamalar tekrarlanmaktadır.

 

Bu nedenlerden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak, uygulanan ilaç ve gübreden istenen verimi almak için, ilaçlama suyuna önce Golden Wet karıştırılmalıdır. Aşağıda anlatılan nedenlerden dolayı, pH' ı 5.6 sınırlarına ayarlanarak kullanılan ilaç ve gübreden maksimum verimin alınması sağlanır.

 

Golden  Wet 'in kullanıldığı ilaçlama sularında sadece pH değil, suyun kireç durumu da düşürülerek ilaç ve gübrenin kısa sürede parçalanması engellenir. Kireç çözücü (Diğer kireç çözücülerden farkı, çözünen kirecin alınabilir kalsiyum halene çevirdiğinden, bitki ilaçlama suyundaki bu kireci kalsiyum olarak kullanır. )özelliğinin olması nedeniyle de tankların ilaç çıkış noktalarında ve memelerde olan tıkanıklıkları giderir.

 

Tüm bu özelliklerinin yanında Golden Wet yayıcı- yapıştırıcı özelliğe de sahiptir. Kullanılan ilaç ve gübrenin bitki yüzeyinden buharlaşma veya yıkanma ile kaybına engel olur. Yaprak yüzeyine gelen ilaç ve gübrenin damlacık çapının küçülmesini sağlayarak, bitki tarafından daha kolay ve daha kısa sürede alınmasını sağlar.

 

Golden Wet, İlaçların ve yaprak gübrelerinin, sürgün ve meyve dallarına ince film halinde yayılmasını ve yapışmasını sağlar, ilaçların etkinliğini arttırır.

 

Zirai ilaçlar, zararlıların direnç kazanması, haşerenin çoğalması ile kontrolü daha zor ve daha pahalı hale gelmiştir.

 

PESTİSİT (ZİRAİ İLAÇ) NEDİR?

Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir. Zararlı organizmalar, insanların besin kaynaklarına, mal varlıklarına zarar veren, hastalık yayan böcekler, bitki patojenleri, yabani otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar ve mikroplar olabilir. Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da insanlar ve diğer hayvanlar için potansiyel toksisiteleri nedeniyle bazı sorunlar da yaratabilir.

 

Zirai ilaçlar genelde nötr yani pH 7.0 ilaçlama suyu baz alınarak üretilmektedir.

 

Bir zararlıyı veya hastalığı kontrol etmek için ilaçlama yaptığımızda, onları istediğimiz şekilde yok edemeyiz. Aklımıza hemen 

 

• İlaç dozunun az geldiği, (ilacın dozunu arttırdığımızda da meyvede kalıntılar kalmaktadır.)

• Kullanılan aletlerdeki problemlerden dolayı,

• Zararlı böceğin veya hastalığın direnç kazandığından,

• Zararlının veya hastalığın yanlış teşhis edildiğinden,

• Hatta tarım ilacından kaynaklandığını düşünürüz.

 

Fakat; İlacı karıştırdığımız suyun kalitesinden ve pH’ından hiç şüphe duymayız.

 

Halbuki ilaçlama suyumuzun pH’ı, tarım ilaçları ve bitki gelişim düzenleyicilerinin hemen hemen hepsinin hastalık ve zararlılar üzerinde etkili veya etkisiz olmasını doğrudan etkilediğini düşünmeyiz.

 

PH NEDİR?

 

Suyun pH değeri, asit ya da baz oranı gösterir ve 1 ile 14 arasında bir skala üzerinde ölçülür.  Nötr pH  7' dir.  7'den daha az asit ve 7'den daha fazla alkalindir. Sular 6.5 ila 8 arasında bir pH değerine sahiptir.

 

8 Yukarıdaki Su alkali ve 6.5 altında su asidiktir.

 

pH> 8.5 veya <6, püskürtme karışımları etkileyebilir

 

pH> 8 Yüksek alkali su, birçok kimyasal olarak alkali hidroliz denilen bozunmasına neden olur. Borularda ve ekipmanların tıkanmasına neden olabilir.

 

pH <6, metal borular ve bağlantı parçaları korozyona neden olabilir.

 

Alkali su (> pH 8) Bazı kimyasalları bozabilir, bu sürece alkali hidroliz denir. 

 

 

pH: bir solusyonun hidrojen iyon konsantrasyonunun ölçülerek okunmasıdır. Ne kadar asit veya bazik olduğunu gösterir.

 

Bu değerler 0 (çok asit) ile 14 (çok bazik) arasında değişir.

 

Suyumuzun ph sını ölçerken, Dijital pH metreler en kullanışlı olandır. Kâğıt çubuklar hassas değildir.

 

SULAMA VE İLAÇLAMA SULARININ PH’ININ YÜKSEK OLMASI NEDEN ÖNEMLİDİR.

 

Yüksek pH, bitkisel üretimi sınırlayan önemli bir faktördür.

 

Sulama suyunun veya yetiştirme ortamının (toprak, torf, vb) pH’ının yüksek olması demir, manganez, çinko, bakır gibi mikro besin elementlerinin alınabilirliğini çok önemli derecede azaltabilir

 

Suyun pH’ının yüksek olması gübre tanklarındaki tuzların da çökelmesine neden olur ve en önemlisi tarım ilaçlarının çoğunun etkililiğini düşürür. Başta insektisitler ve özellikle organik fosforlu ve karbamatlı olanlar yüksek pH’lı su ile karıştırıldığında kimyasal reaksiyona (hidroliz) girerek hızla parçalanırlar ve etkililiklerini kaybederler.

 

Table 1

Half-life of pesticides at varying pH values.

Active ingredient

pH 6

pH 7

pH 8

pH 9

Azinphos-methyl

10 days

12 hours

Captan

8 hours

10 minutes

2 minutes

Carbaryl

100-150 days

24-30 days

2-3 days

1-3 days

Carbofuran

200 days

40 days

5 days

3 days

Chlorpyrifos

35 days

22 days

Diazinon

70 days

29 days

Dimethoate

12 hours

1 hour

Disulfoton

32 hours

7 hours

Malathion

8 days

3 days

19 hours

Methomyl

54 weeks

38 weeks

20 weeks

Phosmet

12-24 hours

4 hours

Parathion

17 weeks

29 days

Propargite

331 days

1 day

Trichlorfon

4 days

6 hours

1 hour

 

http://extension.missouri.edu/publications/DisplayPub.aspx?P=IPM1017

 

Hidrolizin derecesi, bir tarım ilacının etkili maddesinin yarılanma ömrünün ölçülmesidir. Bazı tarım ilaçları pH:8 ve üstünde çok hızlı hidrolize olurlar. Onun için üreticilerin ilaçlama ve sulama yapmadan önce kullanacakları sularının pH değerlerini bilmeleri gerekiyor.

 

(Yukarıdaki tablonun türkçeye çevrilmiş hali.)

 

Tablo 1

PH değerleri ile değişen, pestisitlerin (ilaçları) yarılanma( hidroliz, bozunma) ömrü.

 

Aktif Bileşen

pH 6

pH 7

pH 8

pH 9

Azinphos-methyl

10 gün

12 Saat

Captan

8 Saat

10 Dakika

2 Dakika

Carbaryl

100-150 gün

24-30 gün

2-3 gün

1-3 gün

Carbofuran

200 gün

40 gün

5 gün

3 gün

Chlorpyrifos

35 gün

22 gün

Diazinon

70 gün

29 gün

Dimethoate

12 Saat

1 saat

Disulfoton

32 Saat

7 Saat

Malathion

8 gün

3 gün

19 Saat

Methomyl

54 hafta

38 hafta

20 hafta

Phosmet

12-24 Saat

4 Saat

Parathion

17 hafta

29 gün

Propargite

331 gün

1 gün

Trichlorfon

4 gün

6 Saat

1 saat

  

Değerler, genelleştirilmiş tahminler ve PH dışındaki faktörlere bağlı olarak ta önemli ölçüde değişebilir.

 

Üst tabloda CAPTAN ı incelediğimizde ilaçlama suyunun PH sı 7 olduğunda 8 saat ilaç bozulmazken, 1 ph artmında ilacın bozulma süresi 10 dakikaya düşmektedir. İlaçlama suyunun Ph sı 9 ise daha karıştırma esnasında, ilac bozulmakta etkisi bitmektedir.

 

Onun için GOLDENWET i bizler unutsak bile sizler muhakkak hatırlatıp almanız gerekmektedir.

 

NOT: Benim suyumun Ph sı hep aynı. Hayır suyun ph sı mevsimlere göre değişebilir. Yağmurlu veya kurak zamanlarda Ph oranı değişecektir.

 

Diğer bir araştırma :

 

UTAHSTATE University

Cooperative extension

 

In summary, it is important to know the pH of water used with a pesticide and the susceptibility of the pesticide to hydrolysis. It is best to mix pesticides just prior to the time of application and to mix only the quantities that will be used within the shortest time possible. If conditions dictate, the pH of the water should be adjusted to an optimum level

 

Common Name

Trade Name

Half-life* at Different pH Values**

2,4-D amine

Weedar 64

stable at pH 4.5 - 7

acephate

Orthene

pH 5 = 40 days,   pH 7 = 46 days,   pH 9 = 16 days

azinphos-methyl

Guthion

pH 5 = 17 days,   pH 7 = 10 days,   pH 9 = 12 hours

bendiocarb

Turcam

pH 5 = 48 days,   pH 7 = 3 days,     pH 9 = 45 minutes

benomyl

Benlate

pH 5 = 80 hours,  pH 6 = 7 hours,    pH 7 = 1 hour

captan

Orthocide

pH 5 = 32 hours,  pH 7 = 8 hours,    pH 8 = 10 minutes

carbaryl

Sevin

pH 7 = 24 days,   pH 8 = 2.5 days,   pH 9 = 1 day

carbofuran

Furadan

pH 6 =  8 days,    pH 9 = 78 hours

chlorothalonil

Bravo, Daconil 2787

stable over wide range of pH

chlorpyrifos

Dursban, Lorsban

pH 5 = 63 days,   pH 7 = 35 days,   pH 8 = 1.5 days

diazinon

Knox-Out, D.Z.N

pH 5 = 14 days,   pH 7 = 70 days,   pH 9 = 29 days

dicamba

Banvel

stable at pH5-6

dimethoate

Cygon, Dimate

pH 4 = 20 hours,  pH 6 = 12 hours,   pH 9 = 48 minutes

disulfoton

Di-syston

pH 5 = 60 hours,  pH 6 = 32 hours,   pH 9 = 7.2 hours

fluazifot-P-butyl

Fusilade

pH 4.5 = 455 days,   pH 7 = 147 days,   pH 9 = 17 days

malathion

Cythion, Fyfanon

pH 6 = 8 days,   pH 7 = 3 days,   PH 8 = 19 hours

maneb

Dithane Manzate

pH 5 = 20 days, pH 7 = 17 hours,   pH 9 = 34 hours

methomyl

Lannate

stable in pH below 7

paraquat

Gramoxone Extra

not stable in pH above 7

pendimethalin

Prowl

stable over a wide range of pH

phosmet

Imidan

pH 4.5 = 13 days,   pH 7 = 12 hours,   pH 8 = 4 hours

propargite

Omite, 6E & 30W

effectiveness reduced in pH above 7

simazine

Princep

pH 4.5 = 20 days,  pH 5 = 96 days,  pH 9 = 24 days

trichlorfon

Dylox

pH 6 = 3.7 days,   pH 7 = 6.5 hours,  pH 8 = 63 minutes

trifluralin

Treflan

very stable over a wide range pH

 

* Half-life is the period of time it takes for one-half of the amount of pesticide in the water to

degrade. Each half-life that passes reduces the amount of pesticide present in the water by one-half, i.e., 1 to 1/2 to 1/4 to 1/8 to 1/16, etc., or 100% to 50% to 25% to 12.5%,etc.

 

** These values are generalized estimates and reflect trends, but half-life periods may vary

considerably. Hydrolysis depends on other factors besides the pH of the solution, including

temperature, solubility, concentration, type of agitation, humidity, time of day of application,

mixture time in the spray tank, and other pesticides and adjuvants that are in the mixture.

Source: Loveland Industries, Inc. 11/91 and Wilbur-Ellis 3/30/94

 

http://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/AG_Pesticides_14.pdf

 

HİDROLİZ NEDİR (BOZUNMA) ?

 

Hidroliz işlemi suyu oluşturan hidrojen ve oksijen elementlerinin birbirinden ayrılması ile sonuçlanan bir işlem. Bazı kaynaklarda hidroliz, moleküllerin su ilavesiyle daha fazla sayıda parçacık oluşturması olarak da geçer. Hidroliz, su ile bir kimyasal bağın parçalanmasıdır,

 

Bozunma pH değerinin 7 olması nötr (ne asit ne de bazik) olarak değerlendirilmesine karşın ilaçlama suyu için optimum değer değildir. Çizelge 1’de görüldüğü gibi örneğin captan etkili maddeli fungisit pH’ı 8 olan bir ilaçlama suyunda 10 dakika içinde parçalanabiliyor.

 

Genel olarak suyun pH değeri 5.5 - 6.5 arasında olması önerilmektedir.

 

SUYUN PH’INI DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Bunun için piyasada birçok ürün satılmaktadır.

Bunların seçiminde ise; kullanımının kolay, ucuz ve güvenli olmasına dikkat edilmelidir.

Zirai ilaçların fiyatı çok pahalıdır, ilaç bozunmalarını ve yapraktan kayıp gitmesini önlediğinden GoldenWet kendi fiyatını karşılamaktadır.

İlaçlama suyunda GOLDEN WET, toprak Ph sını düşürmek için BOOLTEX kullanmalıdır.

 

SUYUN PH’I HER ZAMAN ASİT Mİ OLMALI?

 

Hayır. Özellikle metal içeren bakırlı fungisitler (bordo bulamacı, bakır sülfat, bakır oksiklorid, bakır hidroksit vb.), Alliette gibi bazı fungisitler ile düşük pH’lı suyu karıştırmamalıyız. Çünkü metallerin asitte eriyiciliği hızla arttığından bitkide fitotoksite yapma riski de artar.

 

İlaçlama suyunun pH’ını 5.5 - 6.5 aralığına ayarlamak, tarım ilaçlarından en iyi sonuç alabilmenin en ekonomik ve kolay yoludur.

 

Zirai ilaçların çoğu emülsiyon yoğunlaştırılmış ve ıslanabilir toz formülasyonları olarak tasarlanmıştır. Pestisitler, konsantre şeklinde satılan ve bitkilere uygulanabilir önce çözünmüş ya da su içinde asılı halde satılırlar.

 

pH sı 7 ve daha yüksek sular, alkali koşullar yaratır bazı pestisitlerin Bozunma (Hidroliz) veya kimyasal tepkimeye geçmesi neden olabilir

 

Genel olarak, insektisitler hidroliz (Bozunma) için çok daha fazla duyarlıdır.

 

Bazı pestisitler çok hızlı hidrolize olurlar.  Hidroliz hızı 8 - 9 pH aralığı içinde hızlı olabilir.  Her bir puanlık pH artış için, hidroliz(bozulma) hızını yaklaşık 10 kat artacaktır.  Alkali hidroliz, nedeniyle ortaya çıkan kayıpların şiddeti suyun derecesi tarafından yönetilir.

 

Özet olarak, bir böcek ilacı ile birlikte kullanılan suyun pH sını bilmek, hidroliz = pestisit  duyarlılığı için önemlidir. 

 

Pestisitleri mümkün olan en kısa süre içerisinde kullanılacak miktarlarda, ilaçlamadan hemen önce karıştırmak, istenilen etki için en iyisidir

 

HİDROLİZ İÇEREN ÇÖZELTİNİN, PH SIN YANI SIRA BAŞKA FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİR

 

• Herhangi bir şeyin kışkırtması,

• Nem,

• Günün uygulama zamanı,

• Sıcaklık,

• Çözünürlük,

• Yoğunlaşma,

• Tankın sprey tipi

• Diğer böcek ilaçları ve

• Karışım halinde olan katkı maddeleri de karışım süresi.

 

Bütün pestisitlerin yararları ve riskleri de var.  Faydalarını en üst düzeye ve riskleride etiketlerini okuyarak ve takip ederek en aza indirebiliriz.

 

Kullanım talimatlarına dikkat edin ve önlemli ifadeleri kaçırmayın.  Pestisit etiketlerinin üzerindeki bilgiler talimatlar ve sınırlamaları içerir.

 

Hava koşulları, kimyasal maddelerin ve püskürtme aletlerinin kontrolünü bozabilir.

 

pestisit karıştırmak için kullanılan suyun?  Eğer püskürtme tankına giden suyun pH değeri bir pestisiti ne hale getirir, etkisi ne olur,  etkili bir fark.

 

Bir sprey karışımı içinde kullanılan su özellikleri bazı pestisitlerin etkinliğini etkileyebilir.

 

En önemli suyun pH, bu göreceli asit ve alkali var. Daha yüksek bir pH değeri ile su

 

7 alkali olduğundan daha. Bir çok böcek ilacı alkali su varlığında, bir kimyasal reaksiyon geçmesi onların etkinliğini azaltır. Suyun daha alkali, daha hızlı pestisit yıkar.

 

Reaksiyonun ciddiyetine göre belirlenir:

 

  Pestisit duyarlılık,

  Pestisit alkali su ile temas halinde olduğu zaman miktarı,

  Seyreltilmiş böcek ilacı karışımının sıcaklığı ve Su alkalilik

  pH Seviyesi.

 

İlaçlama suyunun ph sı 8 -9 ise pestisitler hızla hidrolize olurlar. Bazı pestisitler alkali su içerisine eklenmeye başladığında bozunurlar. Daha ilaçlamaya başlamadan etkisini kaybederler. Bir çoğuda daha ilaç kullanmadan etkinsi yarı yarıya kaybader.

 

GOLDEN WET NE KADAR KULLANILMALIDIR?

Bu, karışım suyun pH ve su hacmine bağlıdır. İlk olarak suyun pH değeri belirleyin. Sonra ilaçları eklemeden önce suya Golden Wet ekleyin

 

  Yüksek alkali su için, pH 8 veya üstü,  1.000 Litre suya 750 mL golden wet kullanın.

  Hafif alkali su için, pH 6.5 ila 8,  1000 Litre suya 300 ila 600 ml Golden wet kullanın.

 

İlaçlama suyuna golden wet ekleme maksimum sonuçları garanti için kolay ve ekonomik yoludur

 

Her zaman herhangi bir kimyasal kullanmadan önce tam etiketi okuyun.

 

İlaçlama suyu, kuyular, havuzlar, nehirler, veya belediye su temini gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir.

 

Su doğal kaynağına bağlı, çözünmüş mineral, organik madde ve pH miktarı değişir. PH su baz veya asidik bir ölçüsü olan, ki hidrojen sayısı (H +) ve bir çözelti olarak hidroksil (OH ¯) iyonları belirtir.

 

Ölçüm pH ölçeği sıfırdan 14 çalışır. Düşük pH, daha fazla asidik çözelti, bir yüksek pH alkalik çözelti daha fazla olduğunu gösterir.

 

PH 7'de su çözelti içinde hidrojen ve hidroksil iyonlarının eşit sayıda olmasıdır, yani nötr dür.

 

Buna ek olarak, doğal kaynaklardan, suyun pH mevsim boyunca değişebilir.

 

Mevsim boyunca sık sık böcek ilacı püskürtmek için kullanılan suyun pH'ı kontrol edin.

 

Eğer su 7.5 veya daha yüksek bir pH olduğunu biliyorsanız, yüksek pH duyarlı bir pestisit uygulayın, veya pH düşürücü kullanın.

 

Suyun pH seviyesini belirlemek için hızlı yolu bir pH metre veya test kağıdı ile test etmektir.

 

Bir pH metre en güvenilir ve tutarlı okumalar sağlayacaktır.

 

Pestisit eklemeden önce bir ticari olarak temin asitleştirici / tamponlama maddesi kullanılarak suyun pH sını ayarlayın.

 

Birden fazla pestisit veya yaprak gübreleri karıştırma tankı, ürünler iyice karıştırıldıktan sonra pH kontrol edin ve gerektiği gibi pH ayarlayın. Tüm pestisit sprey su solüsyonunun pH değeri için aynı reaksiyonu ile bazı ürünleri tampon maddeleri ile birlikte kullanılmaması gerekir.

 

Daima pH ve potansiyel ürün uyumsuzluk sorunları ile ilgili herhangi bir önlem için pestisit etiketlerini okuyun.

 

Zirai ilaçları karıştırdıktan sonra hemen uygulayın, bekletmeyin.

 

PESTİSİTLER VE BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİNİN ÜZERİNE PH ETKİSİ

Suyun pH 8 ve 9 'den büyük olduğunda hidroliz çok hızlı olabilir. PH her bir birim arttırmak için, hidroliz hızı 10 kat arttırmaktadır. Bazı pestisitler, yüksek pH kısa sürede bozunmasına neden olur.

 

Reaksiyon oranı ve şiddeti pestisit hidroliz, pestisit su (pH> 7) ile seyreltilmiş pestisit karışımının sıcaklığı ile temas halinde olduğu zaman miktarı için ne kadar duyarlı ile tespit edilir.

 

Bir sprey tankı içeriği kullanılmadan önce birkaç saat ya da bir gece boyunca bekletildi ise, örneğin, aktif bileşen olarak fazla yüzde 50 oranında yok olabilir.

 

Bu bilgi Ohio State University çevrimiçi web sitesinden edinilebilir

 

http://floriculture.osu.edu/archive/apr04/SpraySolutionPH.html

 

Optimum pH aralığı bulmak için diğer seçenekler pestisit ya da büyüme düzenleyicisi etiket okuyun veya şirketteki teknik temsilcisi temasa geçin.

 

Birçok üretici firma kendi ürünlerinin hidroliz hızı hakkında bilgi vermektedir.

 

Oranı genellikle "yarı ömrü" veya arıza (hidrolize) ürünün% 50 için geçen süre olarak ifade edilir.

 

İLAÇLAMA SUYU

Gübreleme ve tarım kimyasalları uygularken mevcut temiz su kullanın. 

Genellikle sulama için, uygun olmadığı sürece su kullanılmamalıdır. 

 

KALİTESİZ SU

• Bazı tarımsal kimyasalların etkinliğini azaltabilir

• İlaçların etkinliğini engeller.

• Sprey ekipmanları ve memelerine hasar verir.

• Aşınmayı artırır ve makineden damlamalar olur, ilaç zayiatı gerçekleşir.

 

SU KALİTESİ VE ETKİLERİ

Su kalitesi, suyun kaynağına bağlıdır.

Su kalitesi çeşitli özelliklerini etkileyen (Baraj, nehir, göl ve havuz) ve sezonu içi yağmur, ağır yağmur veya kuraklık kimyasal performansını etkiler.

 

KİRLİ SU

Kirli su çok küçük toprak parçacıkları vardır. (Kil ve silt) Su içinde yüzen parçacıklardır.  Bu küçük parçalar, dibe çökmez, askıda kalırlar, suyu kirletirler.

 

Bu parçacıkları emebilen, filtre edebilen veya kimyasal madde ile çökertmeler yapılabilir. Kimyasal çökertmeler kalıntı yapacağından tavsiye edilmez.

 

Kirli su, zirai ilaçları bozacağı gibi, damla sulama memelerini, ilaçlama aletlerinin tıkanmasına neden olur, düzgün bir püskürtme olmaz, göz yaşı damlaları gibi yere damlar ilaçlar boşa gider. 

 

BULANIKLIK

Baraj veya nehir suyu kil, silt ve ince organik madde parçacıklarının askıda olduğu durumdadır. Çamurlu su durumundadır. 

 

Çamurlu suyunu kullanmadan önce bir tankta dinlendirin. Dinlenmiş suyu, bulandırman vana ağzına bir parça yün koyarak bu suyu süzerek kullanın.

 

Herhangi bir çöktürme kimyasalı kullanmayınız.

 

SERTLİK

Su sertliği yüksek seviyede kalsiyum (kireç) neden olduğu yaygın olarak bilinir.

Sert suyu, sabun ile test edebilirsiniz, sert su iyi köpük yapmaz.

Su sertliği kalsiyum açısından tanımlanır.

 

TUZLULUK

Kuraklıkta sudaki tuzluluk oranı artar. Çok tuzlu su donanımları tıkanıklığa neden olabilir.

PH seviyesi, herhangi bir değişikliğe karşı direnir. Tuzlu su tatlı su ile karıştırılarak, daha uygun hale getirilebilir.

 

ORGANİK MADDE:

Su içinde, organik bir sürü madde (örneğin yapraklar ya da yosun gibi), memeleri tıkayabilir, ilaçlama tanklarına su doldururken filtreler kullanılmalıdır.

 

Yosun da bazı kimyasallar ile reaksiyona girebilir onların etkinliğini azaltır.

 

KİMYASAL PÜSKÜRTME İÇİN SU KALİTESİ

• Depo içine hava, su püskürtülmesi 

• Havayı köpürtme (Akvaryum)

• Bir pompanın emme tarafına hava kanalı verme

• Pervaneler veya kürekler ile Suyu hareket ettirme

• Bir tankı içine bölmeler yerleştirme, bölmeler üzerinden geçiş yapma.

• Su, bol oksijenli su haline getirilir, kullanılır.

 

SICAKLIK

Çok sıcak veya çok soğuk su, hava sıcaklığı bazı kimyasalların performans etkileyebilir

Çok soğuk su, bazı jel ve granül kimyasalların çözünürlüğü azalmasına neden olabilir. 

 

Sıcak su, kimyasal karışımlar kararlılığını düşürebilir.  Su sıcaklığı karşım sırasında aşırı artırabilir, ilacın etkisini düşürebilir.

 

Aşırı sıcak ve soğuk hava sırasında ilaçlamalarda kaçının.  Aşırı sıcak günlerde ilaçlama yapacaksanız gün içinde en serin zamanı seçiniz. Tankı ve hortumları serinletin.

 

SU KALİTESİNİ İZLEME

Su kalitesi mevsimden mevsime değişir ve düzenli olarak takip edilmelidir.

Renk, koku, bulanıklık, asitliği gözlemlemek mümkündür. Ancak kimyasal değişiklikleri görmek mümkün değildir. Hazır kistler kullanabilirsiniz, ama laboratuarlarda analiz yaptırın.

 

SU KALİTESİ TESTİ

Suyunuzu laboratuarlarda analiz ettirin.

 

Test için laboratuarlara su göndermek için aşağıdaki adımları izleyin basit adımları:

• Temiz bir kap kullanın (500 ml az).

• Şişeyi en az, dört kez numune su ile durulayın

• Örnekleme kurallara uyun.

• Şişeyi ağzına kadar doldurun, hava almayacak şekilde ağzını sıkıca kapatın.

• Etiket bilgilerini üzerine yazın

 

Su (Örnek: akarsu, göl veya havuz suyu, sulama veya püskürtme)

 

 

.

Hastalık veya zararlı etkisiyle, Zayıf ve Yorgun olan bitkiye, tek başına ilaç vermeyin, Strese sokmayın.
Strese giren ağaç bir hafta on gün kendine gelemez, ürün geç yetiştirir, pazar kaybolur.
Ürününüz ucuza satılır.
Her ilaçlamada, muhakkak GOLDEN WET ve GOLDENMIX le beraber ilaç verin.

ÜRÜNLERİMİZİ ZİRAİ İLAÇ BAYİLERİNDEN veya      www.TarimMarketi.com     dan TEMİN EDEBİLİRSİNİZ