GOLDEN DROP Damla Sulama Gübresi

  Damlama, yağmurlama ve salma sulama sistemlerinde başarı ile kullanılır.

  Suda %100 çözünür tortu bırakmaz.

  Damlama ve yağmurlama sistemlerinde oluşan kireci çözer ve tıkanmayı önler.

  Her bitkiye her dönemde kullanılabilecek değişik tipleri vardır. ( Dengeli, Fosfor; Potas )

  Ana besin elementlerinden başka, bitkinin ihtiyacı olan tüm mikro elementleri kleyt halinde içerir.

  Kleyt yapıcı ajan içerdiğinden toprakta mevcut besinlerin bitkiye yarayışlığını arttırır.

  Alkali toprakların ve suyun ph ını düşürür.

  Klor ve sodyum içermez.

• Golden Drop Damla Sulama Gübresi, Seracılıkta ve açık sebzecilikte, çiçekçilik, meyve bahçelerinde kullanılarak ürün miktarını ve kalitesini arttırır.

Kolay ve dengeli kullanım.

Uygulanan besinlerde daha fazla etkinlik.

Gübrenin tam dozda verilmesi ve dağılımı.

İşçilik ve Su kullanımı azalır.

Sulama sistemleriyle gübre verilmesinde çiftçinin en önemli sorunlarından biri sistemin sık sık tıkanmasıdır.

Tıkanma, kullanılan gübrenin tüm çözünmeyip tortu bırakmasından ileri geldiği gibi, suların bıraktığı kireçten de gelebilir.

Golden Drop Damla Sulama Gübresi bu iki sorunu da gideren ideal sulama gübresidir.

Suda %100 çözünür, tortu bırakmaz. ayrıca içerdiği kireç çözücü maddeler sudan oluşan kireci çözerek sistemin randımanlı çalışmasını sağlar.

 

Azot noksanlığı, azot gübrelenmesi yapılmayan, organik madde bakımından zayıf, kumsal alanlarda rastlanır. Bu tür bir eksiklik nitrat ilavesi ile kolay ve hızlı bir şekilde giderilebilir. Azot bitki gelişimi için gereklidir. Yaprak alanını artırarak, toprak yüzeyinin iyi bir şekilde kaplanmasını sağlar ve böylece topraktan rutubet kaybı önlenir. Aşırı azot gelişimini artırır. Kökte az miktarda ağırlık artışı sağlanmasına karşın şeker oranını düşürür. En uygun gübre miktarı toprak tipine ve kaldırılan ön bitkiye göre değişir. Gübreleme ile verilen azot, topraktaki azot kaynağına bir takviyedir. Azot eksikliğinin belirtileri, toprak sertliğinden dolayı kökün etkin olamaması veya sel nedeniyle kökün havasız kalması durumundada ortaya çıkabilir. Türkiye toprakları, toprakta azot kaynağı olan organik madde bakımından genellikle zayıftır.

Fosfor noksanlığında yapraklar genellikle normalden daha koyu yeşil renkli Birçok tek yıllık bitkilerin yaprak ve gövdesinde fosfor noksanlığında kırmızı, kırmızımsı mor renk meydana gelir. Kırmızı renk, fosfor noksanlığında antosiyanin oluşumunun artmasından kaynaklanmaktadır. Yapraklarda ve bazı bitkilerde, örneğin mısır bitki gövdesinde görülen kırmızı ve kırmızımsı mor renk fosfor noksanlığının tipik belirtileri olup tanınması kolaydır.

 

Meyve ağaçlarında fosfor noksanlığı yaşlı yaprakların kahve kırmızımsı kahverengine dönüşmesine ve erken döküme sebep olur.Fosfor, bitkinin generatif organlarında diğer organlara göre daha çok bulunur. Ayrıca fosfor bitkinin daha çok generatif gelişmesi üzerine etkili olan bir element olarak bilinir. Fosfor noksanlığından en çok çiçek, meyve, tohum gibi generatif organlar zarar görür. Bununla birlikte fosfor noksanlığı bitkinin vegetatif gelişmesini de olumsuz etkiler. Fosfor noksanlığı olan bitkilerde büyüme geriler. Tahıllarda başaklanma olumsuz etkilenir. Meyve ağaçlarında sürgün ve tomurcuk oluşumu azalır. Tohum ve meyvenin kalitesi bozulur, olgunlaşma gecikir. Narenciye ve diğer meyve ağaçlarında olgunlaşmadan meyve dökümü görülür. Sebzelerde çiçeklenme azalır. Meyveler küçük kalır, kalitesiz olur.

 

Fosfor noksanlığı belirtileri önce yaşlı yapraklarda görülür. Genç yapraklar sağlıklı gibi görünmekte iseler de normalden daha küçük olurlar. Noksanlığın uzun sürmesi halinde yaşlı yapraklarda kahve renkli nekrozlar oluşur. Fasulye, patates ve pancar gibi bazı bitkilerde nekrotik lekeler siyah ve siyaha yakın renkte olmaktadır. Nekrotik oluşumlar daha çok yaprak kenarlarına doğru gelişir. Noksanlığın sürekli olması halinde yapraklar olur ve dökülür.Bitkilerde potasyum noksanlığı kumlu, hafif tekstürlü topraklar üzerinde yetiştirilen bitkiler daha çok görülür. Potasyum noksanlığı bitkilerde hemen görülebilir belirtiler çıkarmaz. Önce büyüme oranında bir gerileme olur, ancak daha sonra kloroz ve nekrozlar görülür.

 

Potasyum noksanlığı belirtileri genelde önce yaşlı yapraklarda görülür. Çünkü noksanlık durumunda yeni oluşan genç yapraklar yaşlı yapraklardan potasyum desteği yapılmaktadır.

 

Noksanlık belirtileri birçok bitkide önce yaprak kenarlarında ve uçlarında görülmeye başlar. Yaprak kenarları önce sararır, daha sonra bu kısımlarda renk koyu kahverengine döner.

 

Bitkilerde potasyum noksanlığının çok şiddetli olması halinde bu kısımlar siyaha döner, ölür; kuruyarak dökülür. Özellikle meyve ağaçlarında tipik olarak görülen noksanlık belirtilerinde, yaprak kenarlarının anlatılan şekilde renk değişikliği gösterip ölmesine karşın, yaprağın geri kalan kısmı uzunca bir sure normal yeşil rengini ve görüntüsünü koruyabilmektedir.

 

Bazı virutik hastalıklarla kuraklık gibi elverişsiz iklim koşullan da yukarıda anlatılan belirtilere benzer belirtiler yaratabilmektedir. Bu durumda belirtinin potasyum noksanlığından ileri gelip gelmediğini anlamak için yaprak analizlerine başvurulabilir.

 

Potasyum noksanlığı çeken bitkilerde turgor basıncı düşer ve su stresi olunca bitkiler gevşek dokulu bir hal alırlar. Kuraklığa ve dona karşı dayanıklılık zayıflar. Aynı şekilde hastalık etmenlerine ve tuzlu toprak koşullarına karşı bitkiler çok daha duyarlı olurlar. Bitki dokularında ve hücre organellerinde anormal gelişmeler görülür. Bitkide ksilem ve floem dokuların oluşumu geriler. Dokularda ligninleşme azalır. Bunun sonucu olarak potasyum noksanlığında gövde zayıflar.

 

Potasyum bitkilerde birçok kalite unsurunu etkileyen bir besin elementidir. Bu nedenle bitkilerde potasyum noksanlığı bitkinin özelliğine göre çeşitli kalite bozulmalarına yol açar. Özellikle sebze, meyve, tütün ve lif bitkilerinde potasyum noksanlığı kalite özelliklerini çok olumsuz etkiler.
Tüm bitkilerin değişik gelişme dönemlerinde ihtiyaçları olan besin elementlerini karşılayacak değişik Golden Drop Damla Sulama Gübresi tipleri vardır. her tip golden Drop  azot, fosfor ve potastan başka, bitkinin ihtiyacı olan mikro elementler EDTA kleyti halindedir.

 

Golden Drop Damla Sulama Gübresi zayıf asit tampon özelliktedir. alkali suların ve toprağın ph ını düşürerek besinlerin, özellikle mikro elementlerin köklerden kolay alınmasına yardım eder.

 

Golden Drop Damla Sulama Gübresi  diğer gübrelerden farklı olarak kleyt edici ajan içerir ve bu sayede topraktaki besin maddelerinin, özellikle mikro elementlerin köklerden daha kolay ve daha çok alınmasını sağlar.

 

Golden Drop Damla Sulama Gübresi kuvvetli alkali ilaçlar hariç diğer tüm ilaçlarla kullanılmasında yarar vardır. Çünkü suyu alkali veya toprağı kireçli olan yerlerde kullanılan ilacın belirli miktarı kısa sürede hidrolize olarak bozulur. Halbuki Golden Drop karıştırılmış sulara ilaç ilave edildiği zaman su düşük ph da tamponlanmış olacağından ilacın hidrolize olarak bozulması önlenir ve etkisi yüksek olur.

 

Golden Drop Damla Sulama Gübresi sulama gübrelerinin çeşitli besin kombinasyonlarına sahip çok değişik tipleri sera ve açık sebze tarımında, çiçekçilik te, meyve bahçelerinde sulama suyu ile uygulanarak üstün kaliteli ve bol ürün alınmasını sağlar.

 

Golden Drop Damla Sulama Gübresi Türkiye’de ilk defa üretilen hem gübre hem de damlama ve yağmurlama sistemlerinin kirecini temizleyen kombine bir ürün olarak çiftçinin hizmetine sunulmuştur.

 

Uygulanan su miktarı ve gübre otomatik şekilde kontrol edilebildiği, istenilen miktarda su verilebildiği ve her bitkiye hemen eşit dağıtıldığı için çok iyi bir bitki gelişme göstermektedir.

 

Bitki sıra aralarının sulanmaması nedeniyle gübre sarfiyatı azalmaktadır, maliyet düşmektedir.

 

Kontrollü sulama yapılarak bitki besin maddelerinin kök bölgesinden yıkanmasına engel olur.

Rüzgarlı havalarda da golden drop damla sulama gübresini kullanabilirsiniz.

 

İşçilik, gübre ve mücadele ilaçlarından tasarruf sağlar.

 

Golden drop damla sulama gübresi ile iş gücünden ve diğer giderlerden sağlanan ekonomi ve artan verim nedeniyle maliyetin düşmesi net gelirde oldukça büyük bir artış sağlayabilir.

 

Bu nedenle, ülkemizde öncelikle örtüaltı yetiştiriciliğine geniş bir uygulama alanı bulan Golden drop damla sulama gübresi turunçgil, bağ ve meyve bahçelerinde, sıraya ekilen bahçe-tarla bitkilerinin (domates, biber, patlıcan, fasulye, çilek, kavun, karpuz, pamuk, mısır, ayçiçeği vb.) sulamasında kullanılmaktadır.

 

Daha kaliteli ürün ve daha yüksek verim için toprak tipine ve bitkilerin ihtiyacına göre golden drop kullanmak verimliliği arttırmada en etkili yoldur.

  

Az yağış alan bölgelerde de bitki besinlerinin,  kök bölgesine girmesini garanti altına alan en etkili yoldur.

 

Golden drop damla sulama gübresi besin maddelerini yarayışlılığını ve kökler tarafından alımını arttırır.

 

Golden drop damla sulama gübresi, sulama suyunda fazlaca seyreldiği için bitki köklerini yanma tehlikesinden uzaklaştıran en emniyetli bir uygulama metodudur. Diğer uygulama şekillerine nazaran daha basit ve uygun bir yöntemdir. Zaman, iş, alet ve enerji tasarrufu sağlar.

 

Damla sulama ile gübrelemede kullanılan golden drop çeşidi, dozajı, ekili ürünün cinsi, çeşidi, toprak tipi, iklim ve beklenen ürün miktarı kıstas alınarak gübreleme yapılır.

ÜRÜN

KULLANIM ZAMANI

DOZ

MEYVE AĞAÇLARI VE NARENCİYE

Meyve tutumundan sonra ilk uygulama ve büyüme döneminde ikinci uygulama yapılır.

250 -300 cc

PANCAR, PATATES

İlk çapada ilk uygulama, 15 gün sonra ikinci uygulama yapılır

250 – 300 cc

PAMUK

Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk uygulama, 15 gün sonra ikinci uygulama yapılır.

250 cc

SERA ve AÇIK TARIM SEBZECİLİĞİ

Çiçeklenmeden önce birinci, ve 15 gün aralıklarla ikinci uygulama yapılır.

500 – 700 cc

SOĞAN, SARIMSAK

İlk çapada ilk uygulama, 15 gün sonra ikinci uygulama yapılır

700 -1.000 cc

MISIR

Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk uygulama, 15 gün sonra ikinci uygulama yapılır

250 cc

ÜZÜM

Yapraklar fare kulağı kadar oluşunca birinci, salkımlar oluşmaya başlayınca ikinci uygulama yapılır.

250 cc

AYÇİÇEĞİ

Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk uygulama, 15 gün sonra ikinci uygulama yapılır

250 cc

 Hastalık veya zararlı etkisiyle, Zayıf ve Yorgun olan bitkiye, tek başına ilaç vermeyin, Strese sokmayın.
Strese giren ağaç bir hafta on gün kendine gelemez, ürün geç yetiştirir, pazar kaybolur.
Ürününüz ucuza satılır.
Her ilaçlamada, muhakkak GOLDEN WET ve GOLDENMIX le beraber ilaç verin.

ÜRÜNLERİMİZİ ZİRAİ İLAÇ BAYİLERİNDEN veya      www.TarimMarketi.com     dan TEMİN EDEBİLİRSİNİZ