GOLDEN ÇİNKO Yaprak Gübresi

Bitkileriniz artık soğuk stresine girmeyecek.

En yüksek oranda alınabilir çinko içerir.

• Çinko eksikliğinde meydana gelen ürün kayıplarını önler.

• Meyve gözü oluşturur, çiçek ve yaprak oluşumunu teşvik eder.

• Kamçılaşmayı ve yapraklardaki rozetleşmeyi önler.

• Kötü hava koşullarına mukavemet sağlar, düşük sıcaklıkta köklerin çalışmasına yardımcı olur.

• Özellikle biberde takozlaşmayı ve rozetleşmeyi önler.

• Bir çok enzim sisteminin doğru işlemesi için gereklidir.

• Aşırı kireçli topraklarda organik maddece çok zengin ve çok fakir topraklarda eksikliği ortaya çıkar.

• Yüksek pH değerlerinde Ca ile birleşir Ca C03 tarafından tutulur.

• Ortamdaki kalsiyum miktarı çinko alımını etkiler. Çinko bitki metabolizması için çok gerekli elementlerden biridir.

• Nükleik asit ve protein sentezi için gereklidir.

• Auxin üretiminde, protein, karbonhidrat, fosfat ve RNA oluşumunda görev alır.

• Yapılan araştırmalarda tarım yapılan toprakların büyük bir bölümünde çinko eksikliği olduğu tespit edilmiştir.

• Çinko eksikliğinde çeltik, buğday, mısır ve meyvelerde üründe verim kaybına neden olur.

 

Aşağıdaki belirtileri gördüğünüzde GOLDEN ÇİNKO uygulayınız.

Turunçgillerde çinko noksanlığı, Turunçgil ağaçlarında noksanlığı en çok görülen besin maddesi çinkodur.
Özellikle fosfor fazlalığı nedeniyle ortaya çıkan çinko noksanlığı, turunçgillerde çok yaygındır.
Yapraklarda 25 ppm'in altında Zn bulunması halinde belirtiler görülür.
Belirtiler, yeşil damarların etrafında gayri muntazam şekilli, sarı lekeler halinde kendini belli eder.
Küçülmüş, daralmış ve klorozlu yaprak de metleri oluşur.
Sürgünlerde boğum aralan çok kısalır.
Bu görüntüler ağaçların güneye bakan yönlerinde daha yaygın olarak görülür.
Meyveler susuz ve lezzetsiz olurlar.

Şeftalide çinko noksanlığının tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yapraklar ve rozet oluşumudur. Bu ölçümün nedeni ise boğum araları uzunlukları oldukça kısalmış olmasıdır.  

Yaprak kenarları bazen dalgalı bir hal alırlar. Yaprak yüzeyin de damar kenarları yeşil kalmak üzere, damar aralarında sari mozaik şeklinde lekeler oluşur.  

Noksanlık çok şiddetli değilse sari mozaik şeklinde lekeler oluşur. Noksanlık çok şiddetli değilse sadece yaprakları etkiler, sürgün gelişimi normal devam eder. Ancak noksanlık şiddetli ise sürgün gelişimi tamamen durur.  

Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır veya tamamen yok olur. Şeftali meyvelerinde, meyve etlerinde kararmalar görülür.

Kiraz ve vişnede çinko noksanlığında, Ağaçlarda, küçük yapraklılık veya rozetleşme gözlenir.

Belirtilere yeni gelişen kısımlarda rastlanır. Sürgünlerin boğum araları, sürgün ucuna doğru kısalır.

Yapraklar, normal şeklini kaybederek, şiddetli kuraklığa maruz kalmış gibi kurur ve dökülür.

Meyve tutumu etkilenir. Meyveler ufak kalır ve deforme olur.

Bu noksanlığa, topraktaki çinko yetersizliği, aşırı fosfor neden olabilir.

PH’sı yüksek ve kolay yıkanan hafif topraklarda sık rastlanır.

Tedavi için, toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalı, analiz sonuçlarına göre topraktan veya yapraktan, çinko içeren gübre uygulamaları yapılmalıdır.

Mısırda çinko noksanlığında genç yapraklarda açık yeşil renk ve orta damarın her iki yanında beyaz ve sarı renkli çizgiler seklinde bir görünüm vardır.

Özellikle soğuk ve nemli havalarda bu görüntü daha bariz bir hal alır.

Boğum araları kısalır ve bitki cücemsi bir görünüm alır.

Pamuk da çinko noksanlığında boğum araları kısalarak bitki bodur çalımsı bir görüntü alır. Klorotik lekeler önce orta kısımlardaki tam olgunlaşmış yapraklarda, damar aralarında görülür. Daha sonra damarlar da etkilenerek, yaprak ayasını kırmızı lekeler kaplar. Yapraklar

normale göre daha kalın olurlar. Olgunlaşmasını tamamlamış genç yapraklarda kahverengi lekeler vardır. Daha küçük yapraklar anormal şekilde kalın ve gevrektir ve kenarları yukarı doğru kıvrık vaziyettedir. Noksanlığın ileri devrelerinde yapraklar çok küçülerek rozet oluşumu görülür. Meyve tutumu azalır ve olgunlaşma gecikir.

Domateste çinko noksanlığında bitkide boğum araları incelmiş ve normalin yarısı veya üçte biri oranına kısalmıştır. Dolaysıyla bitki bodur görünümdedir. Yaşlı yaprakların kenarları bazen yukarı doğru kıvrık olur ve gayri muntazam dağılmış, sarımsı yeşil lekeli bir görüntüdedir. Klorozlu bölgelerde sonradan beyazımsı kahve ve kahve renkli nekrotik lezyonlar oluşur ve hızlı tüm yaprak yüzeyini kaplar. Takiben yaprak kurur ve ölür, portakal veya gri renkli görünüm almıştır. Başlangıçta damarlar etrafında dar bir şerit halinde yeşil alan kalır. Orta yapraklar oluşumundan itibaren küçüktür ve koyu yeşil renklidir, kenarları az çok yukarı doğru kıvrıktır. Yaprak sapına ucuna doğru, yaprak iyice daralır ve kıvrılır. Yapraklar normalden kalın ve gevrek bir yapıdadır. Yaprak ana damarlar bazen aşağı doğru kıvrılırlar. Bazen, yaprakların özellikle alt yüzeylerinde damar renkleri menekşe menekşemsi kahve renk alırlar. Yaprak tüylülüğü artar ve bunun neticesinde gümüşümsü gri yeşil bir renk sergilerler. Meyveler küçük kızarırlar.

Buğdaygiller çinko noksanlığına duyarlı olmakla birlikte, çinko miktarı aynı derecede düşük olan topraklarda yetişen buğdaygil bitkilerinde yapılan çinko gübrelemesinden çok olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Buğdayda çinko noksanlığında yaşlı yaprakların üst kısımlarında gayri muntazam klorozlu lekeler oluşarak, gayri muntazam bir ağ manzarası gösterir.

Klorozlu bölgeler önce beyaza, sonra kahverengine döner. Daha sonra lekeler birleşerek tüm yaprağı kaplar ve yapraklar ölür. Genç yapraklar normal renkli fakat küçük kalmışlardır.

Bağlarda da çinko noksanlığı yaygın olarak ortaya çıkmaktadır.
Erken ilkbaharda oluşan yapraklar küçük, dar ve dişli olurlar.
Damarlar arasında çok sayıda klorotik lekeler oluşurken damarların etrafında 1 - 2 mm genişliğinde bir bölge yeşil rengimi korur Alt yapraklar yeşil kalır veya hafif klorozlu olurlar.
Belirtiler sürgün uçlarına doğru daha şiddetli bir hal alırlar.
Büyüme geriler, ana sürgünler çalımsı bir hal alırlar.
Salkımlar seyrek ve üzüm taneleri küçük olur. Noksanlık şiddetli ise meyve çok az olur.
Patateste çinko noksanlığında çeşitler arasında çinko noksanlığına duyarlık bakımından önemli farklar vardır.
Büyüme çok zayıflar.
Yapraklar deforme olur ve grimsi kahve veya bronz renkli lekelerle kaplanır.
Bu görüntüler Genç yapraklarda daha hâkim vaziyettedir.
Yaprak ayaları çoğunlukla kalınlaşır.
Noksanlığın Şiddetli olması halinde yaprak dökümü olur ve sonunda bitki ölür.
Şeker pancarında çinko noksanlığında yeni çıkan yapraklar sarımsı yeşil renkli olurlar. Noksanlığın Demir olması halinde, yaprak ayası beyazımsı bir renk alırken, damarlar ve yaprak sapları bir süre yeşil renklerini korurlar. Bu görüntü pancarda beyaz leke hastalığı olarak adlandırılır. Sıcak, güneşli havalar bu simptomu artırır. Şeker pancarı bu elemente karşı, mısır ve baklagillerden daha az hassastır. Eksikliğinde yaprakların gelişimi yavaşlar ve ortadaki genç yapraklarda bir sararma görülür. Yaprağın üst yüzeyinde damarlar arasında sarı veya beyazımsı lekeler oluşur. Daha sonra yaprağın damar araları kurur fakat damarlar yeşil ve kabarık kalır. Çinko yetersizliğinin erken devrelerinde çinko sülfat uygulanırsa belirtiler hızla kaybolur. Türkiye'de çinko eksikliği özellikle Güney Anadolu'da narenciye alanlarında ve Orta Anadolu pancar ekim alanlarında görülmektedir  
Çeltikte çinko noksanlığında bitkide çinko noksanlığı yaygın bir biçimde görülür. Genç yaprakların orta damarları sarımsı yeşil bir renk alırlar. Bu renk değişimi yaprağın orta kısımlarında daha belirgindir ve uç kısma doğru azalır. Yaşlı yaprakların uç kısımlarında koyu kahve nekrotik lezyonlar oluşur. Gövde kısa kalır. Kardeşlenme olmaz.  
Çayda çinko noksanlığında yapraklar olağanüstü küçük, orak şeklinde kıvrık ve klorozlu olurlar. Daha çok sürgün uçlarında oluşan kloroz bahçeye sarı bir görüntü verir.  
Marulda çinko noksanlığında rozet şeklinde bir görüntü alır ve büyüme geriler. Yaşlı ve orta yapraklarda kenarlarda kahverengi lekeler, aralarda nice kağıt gibi sarımsı yeşil nekrotik lekeler oluşur. Sonraları bu nekrotik lekeler genişleyerek tüm yaprağı kaplar. Yaprakların ışık görmeyen kısımları yeşil ve sağlıklı kalırlar, ancak bitki genel görünüm itibariyle yanık bir manzara sergiler. Lahana, havuç, marul, kereviz, bezelye ıspanak orta derecede duyarlı sebzelerdir.  
Fasulyede çinko noksanlığında bitkide boğum aralarının kısalması neticesinde bitki bodur, çalımsı bir hal alır. Yapraklar açık yeşil - sarı renk alır. Çiçek dökümü olur. Baklalar küçük ve boştur. Soyadaki belirtiler da benzer şekildedir.  

 

Yukarıda açıklanan bütün bu faktörlerin birinin veya birkaçının bir araya gelerek ortaya çıkardığı çinko noksanlıklarını gidermek için yapılan uygulamalarda Golden Çinko yaprak gübresi kullanılmalıdır.

 

 Yüksek oranda kireç içeren ve yüksek pH' a sahip olan topraklarda çinko çok düşük düzeylerde bulunur.

 

Yıkanmış, asidik topraklarda da bitkinin alabileceği çinko miktarı oldukça düşüktür. Tüm bu toprak şartlarında yetişen bitkilerde çinko noksanlığı simptomları görülür..

 

Fazla miktarda fosforlu gübrelemenin yapıldığı yerlerde yüksek fosfat konsantrasyonu bitkilerde metabolik bozukluk yaratarak çinko noksanlığına sebep olur. Aynı şekilde toprağa fazla miktarda uygulanan organik madde çinkoyu bağlayarak bitki köklerinde alımı güçleştirir.

 

Toprağın ıslaklık veya ağır tekstürlü olması nedeniyle yetersiz havalanması, düşük sıcaklık, su yetersizliği gibi faktörlerde çinkonun hareket kabiliyetini azaltarak noksanlığa neden olmaktadır.

 

Yüksek oranda kireç içeren ve yüksek pH' a sahip olan topraklarda çinko çok düşük düzeylerde bulunur. Yıkanmış, asidik topraklarda da bitkinin alabileceği çinko miktarı oldukça düşüktür. Tüm bu toprak şartlarında yetişen bitkilerde çinko noksanlığı simptomları görülür.

Golden Çinko sadece yapraktan değil topraktan da kullanılabilir. Düşük dozajı sayesinde Golden Çinko 'in dönüme maliyeti de son derece ekonomiktir. Çinko noksanlığı görüldüğü durumlarda 100 litre su ile bir dönüme 50-70 cc golden Çinko yapraktan veya 500 cc damlama sulama ile topraktan uygulanabilir.

 

Çinko noksanlığının simptomları yapraklarda damarlar arası kloroz şeklinde ortaya çıkar. Yapraklarda damarlar yeşil kalırken, damarlar arasında renk açık yeşil, sarı ve hatta beyaza döner. Bitki bünyesinde hareket kabiliyeti düşük olan çinko noksanlığında, yaşlı yapraklarda genç yapraklara çinko taşınmaz ve noksanlık ilk olarak genç yapraklarda görülür. Sürgün uçlarında rozet oluşumu görülür. Ağaçlarda yapraklar seyrekleşir, tomurcuk sayısı azalır ve bazı tomurcuklar açılmadan kalır. Sürgünlerde ölümler olur ve yapraklar erken dökülür.

 

Çinko noksanlığı simptomları yapraklarda damarlar arasında kloroz şeklinde ortaya çıkar. Yapraklarda damarlar yeşil kalırken, damarlar arasında renk açık yeşil, sarı ve hatta beyaza döner. Çinkonun bitki bünyesinde hareket kabiliyeti iyi olmadığından, noksanlık halinde yaşlı yapraklardan yeni oluşan yapraklara çinko taşınamaz. Bu nedenle de noksanlık belirtileri genç yapraklarda kendini belli eder Meyve ağaçlarında yaprak oluşumu olumsuz etkilenir. Sürgün uçlarında rozet teşekkülü görülür. Rozet oluşumu norm yapraklara göre 20 – 30 kere daha küçük, çok sayıda yaprağın sık bir şekilde bir arada toplanarak meydana getirdiği rozete benzer bir oluşumdur. Ağacın yaprak sistemi seyrekleşir. Tomurcuk sayısı azalır ve bazı tomurcuklar açılmadan kalır. Sürgünler ölür ve yapraklar erken dökülür. Genellikle yapraklarda 20 ppm düzeyinde çinko noksanlık sınırıdır.

Çinko noksanlığına özellikle meyve ağaçlarında sık rastlanır. En duyarlı meyve: turunçgiller ve şeftalidir. Tarla bitkileri ve sebzelerden mısır, soya, pamuk, patates, fasulye, soğan çinko noksanlığına duyarlı türlerdir. Lahana, havuç, marul, kereviz, bezelye ıspanak orta derecede duyarlı sebzelerdir. Buğdaygiller çinko noksanlığına duyarlı olmakla birlikte, çinko miktarı aynı derecede düşük olan topraklarda yetişen buğdaygil bitkilerinde yapılan çinko gübrelemesinden çok olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

 

ÜRÜN ADI

KULLANIM ZAMANI

Dekar

BAĞ

Çiçeklenme öncesi 1. uygulama ve hasat sonrası erken sonbaharda (yapraklar dökülmeden) 2. uygulama yapılır.

80 - 100 cc

PORTAKAL, LİMON, MANDALİNA, ELMA, ERİK, KİRAZ, AYVA, FINDIK

Gözler patladığında ve çiçeklenme bittikten sonra uygulanır. En önemli uygulama zamanı ise meyve toplandıktan sonra (yapraklar henüz düşmeden) yapılandır. Gelecek ilkbaharın gözlerinde çinko birikimine ve sağlıklı yeni sürgünlere olanak sağlar.

80 - 100 cc

PAMUK

Bitki boyu 10 – 15 cm olunca ilk ilaçlamayla birlikte 1. uygulama, tarak oluşumunda 2. uygulama yapılır.

50-75 cc

MISIR,  AYÇİÇEĞİ

Bitki boyu 10 – 15 cm. olunca 1. uygulama yapılır.

50-75 cc

BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK

Kardeşlenme döneminde tek uygulama yapılır.

50-75 cc

DOMATES, HIYAR, BİBER, KABAK

Çiçekten önce 1. uygulama yapılır. Daha sonra çinko eksikliği görüldüğü dönemlerde 2. uygulama yapılır.

70 cc

NOHUT, MERCİMEK, FASULYE, SOYA

Bitki boyu 10 – 15 cm olunca 1 uygulama yapılır.

50-75 cc

ŞEKER PANCARI, PATATES,  SOĞAN, SARIMSAK

4 – 6 yapraklı dönemde ilk uygulama. Daha sonra çinko eksikliği görüldüğü taktirde 2. uygulama yapılır.

50 cc

HAVUÇ, TURP, MARUL,   ISPANAK, LAHANA

Bitki boyu 10- 15 cm olunca 1. uygulama yapılır. Daha sonra çinko eksikliği görüldüğü taktirde 2. uygulama yapılır.

50 cc

KAVUN, KARPUZ

Bitki boyu 10 – 15 cm olunca 1. uygulama yapılır.

80 cc
Hastalık veya zararlı etkisiyle, Zayıf ve Yorgun olan bitkiye, tek başına ilaç vermeyin, Strese sokmayın.
Strese giren ağaç bir hafta on gün kendine gelemez, ürün geç yetiştirir, pazar kaybolur.
Ürününüz ucuza satılır.
Her ilaçlamada, muhakkak GOLDEN WET ve GOLDENMIX le beraber ilaç verin.

ÜRÜNLERİMİZİ ZİRAİ İLAÇ BAYİLERİNDEN veya      www.TarimMarketi.com     dan TEMİN EDEBİLİRSİNİZ