GOLDEN KALSİYUM ( Ca) Yaprak Gübresi

 

Toprakta bulunan bazik elementler içinde kalsiyum ilk sırada yer almaktadır. Kireçli ana materyal üzerinde oluşan kurak bölge topraklarında kalsiyum, mikro elementlerin alınmasında antagonistik etki yaratacak kadar fazla bulunabilmektedir. Türkiye toprakları genel olarak bu özellikleri  taşıdığından, topraktan kalsiyumlu gübrelemeye gerek duyulmamaktadır. Ancak asit karakter taşıyan bölgelerde kalsiyumlu yaprak gübrelerinin kullanılması söz konusudur.

 

Bunların yanında bitkilerdeki kalsiyum noksanlığında, bitkilerin meyve ve depo organlarına kalsiyum akışında ortaya çıkan azalmalar kalsiyum noksanlığına bağlı problemler yaratır. Tüm bitki dokularına kalsiyum iyonları transpirasyona bağlı olarak ksilem borularında aşağıdan yukarı doğru su hareketi ile taşınır. Kalsiyum iyonlarının  konsantrasyonu düşük veya meyvede transpirasyon düşük ise , meyvelere ulaşan kalsiyum iyonları miktarı yetersiz kalır ve kalsiyum noksanlığı simptomları görülür.

 

Yüksek oranda amonyum azotu ile beslenme , toprakta su yetersizliği ve yüksek tuz konsantrasyonu ksilem suyundaki kalsiyum miktarını azaltır.

 

Toprak çözeltisindeki kalsiyumun yukarı taşınması kök uçları aracılığı ile olmaktadır. Bu nedenle yeni köklerin oluşumunu engelleyen düşük sıcaklık, yetersiz havalanma gibi faktörler kalsiyum noksanlığına neden olmaktadır. Floem dokularındaki kalsiyum immobil olduğundan , burada depolanan kalsiyumun meyve olumu döneminde floemde taşınıp meyveye ulaşması güçtür.

 

Meyve olumu döneminde topraktaki kalsiyum ksilem yoluyla meyveye taşınmadığı takdirde meyvelerde kalsiyum noksanlığı zararları görülür.

 

Bitkilerin meyvelerinde görülen kalsiyum noksanlığını gidermek için en uygun yöntem kalsiyum içeren yaprak gübrelerinin, döllenmeden sonra , meyvelerin büyüme döneminde , doğrudan meyveye püskürtülmesidir.

 

Bitkilerdeki kalsiyum noksanlığından meydana gelen  zararlanmaları önlemek amacıyla  GoldenCa yaprak gübresi bitkilerinize kesin çözüm getirmektedir.

 

Golden ca yaprak gübresi, en yüksek oranda kalsiyum içeren tek yaprak gübresidir.  Golden ca yaprak gübresi nin en büyük özelliklerinden biride % 40 şelatlı olmasıdır. Kararlı şelat yapısından dolayı Golden Ca sadece yapraktan değil topraktan da kullanılabilir. Düşük dozajı sayesinde Golden Ca yaprak gübresi 'nin dönüm maliyeti de son derece ekonomiktir. Kalsiyum noksanlığı görüldüğü durumlarda 100 lt su ile dönüme 50-70 cc Golden ca yapraktan veya 500 cc Golden ca yaprak gübresi damlama sulama ile de topraktan uygulanır.

 

Toprakta genellikle bitki ihtiyacını karşılamaya yetecek düzeyde kalsiyum bulunur. Özellikle Türkiye  gibi kurak ve yarı kurak bölge topraklarında yıkanma olmadığı için, fazla doygunluk oranı yüksektir. Toprakta bulunan bazik elementler içinde kalsiyum başta gelmektedir. Kireçli ana materyal üzerinde oluşmuş kurak bölge topraklarında kalsiyum diğer bazı besin elementlerinin, özellikle mikro elementlerin alınmasında antagonisık etki yaratacak kadar fazla bulunabilmektedir. Türkiye topraklan da bu özellikler taşıdığından, topraktan kalsiyumlu gübreleme yapılmasına pek gerek duyulmamaktadır. Ancak asit karakter taşıyan yerlerde kireçleme amacıyla kalsiyumlu bileşiklerin kullanılması söz konusu olmaktadır.

 

Bununla birlikte bazı faktörlerin etkisiyle bitkilerde kalsiyum noksanlıkları görülmektedir. Bitkilerin meyve ve depo organlarına kalsiyum akışında ortaya çıkan azalmalar kalsiyum noksanlığına bağlı problemler yaratır.

 

Örneğin

  • elmalarda görülen acı benek;

  • domates, biber, patlıcan gibi sebzelerde görülen çiçek burnu çürüklüğü;

  • kerevizde meyve İçinin kararması;

  • Brüksel lahanasında içten kahverengileşme kalsiyum noksanlığının meydana getirdiği zararlardır.

Torf üzerinde yetiştirilen süs bitkilerinde de kalsiyum noksanlığı sık görülen beslenme problemlerinden birini oluşturur.

 

Bütün bu bitki dokularına kalsiyum iyonlan transpirasyona bağlı olarak  ksilem borularda oluşan aşağıdan yukarı doğru su hareketi ile taşınır. Ksilem suyunda kalsiyum iyonları konsantrasyonu düşük ise veya  meyveden terleme (transpirasyon) düşük ise, meyvelere ulaşan kalsiyum iyonlan miktarı yetersiz kalır ve simptomlar ortaya çıkar. Yüksek  oranda amonyum azotu ile beslenme, toprakta su yetersizliği, yüksek tuz konsantrasyonu  ksilem suyundaki kalsiyum miktarını azaltır. Bu nedenle bu faktörler domateste çürümelere yol açan faktörler diye bilinir.

 

Toprak çözeltisinden kalsiyum iyonlarının alınıp yukarı taşınması kök uçları vasıtasıyla olmaktadır. Bu nedenle yeni köklerin oluşumunu engelleyen düşük sıcaklık, yetersiz havalanma gibi faktörler kalsiyum alımını engelleyerek noksanlığa neden olabilir, bitkilerde kalsiyum noksanlığı görülebilir. Floem dokularda bulunan kalsiyum immobildir. Bu nedenle daha önce absorbe edilmiş olan kalsiyumun meyve oluşum döneminde floemde taşınarak meyveye ulaşması güçtür Meyve olumu devresinde topraktan kalsiyum iyonlan alınarak ksilem yolu ile meyveye ulaşmadığı takdirde meyvelerde kalsiyum noksanlığı zararları görülebilecektir. Aynı nedenle kalsiyum beslenmesi durumunu saptamak iyin bitki yapraklarının analiz edilmesi herhangi bir yarar sağlamamaktadır. Çünkü yapraklarda bulunan kalsiyumun meyveye taşınması gerçekleşmemektedir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, bitkilerin meyvelerinde görülen kalsiyumun noksanlığı zararlarını önlemek için ona uygun yöntem, kalsiyum içeren Golden ca yaprak gübresi doğrudan meyveye püskürtülmesidir. Ancak bu işlem, döllenmeden sonra meyvelerin büyüme döneminde yapılmalı ve birkaç kez tekrarlanmalıdır. Bu şekilde meyvelerde kalsiyum noksanlığına bağlı zararların ortaya çıkması önlenebilir. Noksanlık zararları meyvede görüldükten sonra bunun tedavisi mümkün değildir. Yer fıstığı, patates gibi meyve ve depo organları toprak içinde gelişen bitkilerde, bu organlar kalsiyum iyonlarını doğrudan absorbe edebilirler. Bu bitkilerde meyveye kalsiyum sağlanması transpirasyona ve ksilem taşınmasına bağlı değildir.

 

Kalsiyum noksanlığında meristem dokuların büyümesi yavaşlar, noksanlık belirtileri önce büyüme noktalarında ve genç yapraklarda kendini gösterir. Genç yapraklar deforme olur ve yaprak kenarlarında siyah ve kahverengi nekrozlar oluşur. Noksanlıktan zarar gören dokularda hücre duvarları eridiğinden buraları yamuk bir yapı alır.

 

ÜRÜN ADI

KULLANIM ZAMANI

DEKAR

BAĞ

Çiçeklenme öncesi 1. uygulama ve hasat sonrası erken sonbaharda (yapraklar dökülmeden) ikinci uygulama yapılır.

80-100 cc

PAMUK

Bitki boyu 10-15 cm olunca ilk ilaçlamayla birlikte 1. uygulama, tarak oluşumunda ikinci uygulama yapılır.

50-75 cc

MISIR AYÇİÇEĞİ

Bitki boyu 10-15 cm olunca 1. uygulama yapılır.

50-75 cc

BUĞDAY,  ÇELTİK

Kardeşlenme döneminde tek uygulama yapılır.

50-75 cc

PORTAKAL LİMON MANDALİNA ELMA ERİK KİRAZ AYVA FINDIK

Gözler patladığında ve çiçeklenme bittikten sonra uygulanır. en önemli uygulama zamanı ise meyve toplandıktan sonra (yapraklar henüz düşmeden) yapılandır. Gelecek ilkbaharın kalsiyum birikimine ve sağlıklı yeni sürgünlere olanak sağlar.

80-100 cc

DOMATES HIYAR BİBER KABAK

Çiçekten önce 1. uygulama yapılır. daha sonra kalsiyum eksikliği görüldüğü dönemlerde 2. ve 3. uygulama yapılır.

70 cc

NOHUT MERCİMEK FASULYE SOYA

Bitki boyu 10-15 cm olunca 1. uygulama yapılır.

50-75 cc

ŞEKER PANCARI  PATATES SOĞAN SARIMSAK

4-6 yapraklı dönemde ilk uygulama, daha sonra kalsiyum eksikliği görüldüğü taktirde 2. ve 3. uygulama yapılır.

100 cc

HAVUÇ TURP MARUL ISPANAK LAHANA

Bitki boyu 10-15 cm olunca 1. uygulama yapılır. daha sonra kalsiyum eksikliği görüldüğü taktirde 2. ve 3. uygulama yapılır.

50 cc

KAVUN KARPUZ

Bitki boyu 10-15 cm olunca 1. uygulama yapılır.

80 cc

 


Hastalık veya zararlı etkisiyle, Zayıf ve Yorgun olan bitkiye, tek başına ilaç vermeyin, Strese sokmayın.
Strese giren ağaç bir hafta on gün kendine gelemez, ürün geç yetiştirir, pazar kaybolur.
Ürününüz ucuza satılır.
Her ilaçlamada, muhakkak GOLDEN WET ve GOLDENMIX le beraber ilaç verin.

ÜRÜNLERİMİZİ ZİRAİ İLAÇ BAYİLERİNDEN veya      www.TarimMarketi.com     dan TEMİN EDEBİLİRSİNİZ