MIKRO ve MAKRO BİTKİ BESINLERİ


 MİKRO VE MAKRO BESİNLER

Bazı besin elementleri bitkide az miktarda bulundukları için bunar mikro besin veya mikro element diye adlandırılırlar. Bu besinler bitkide az miktarda bulunmakla birlikte, önemleri makro besinlerden kesinlikle daha az değildir.

 

Mikro besin elementleri, "iz elementler" olarak da isimlendirilmektedir. Mikro besin elementlerinin bitkiler için mutlaka gerekli besin maddeleri olduklarının anlaşılması, makromesin elementlerine göre oldukça geç olmuştur. Bunun birçok sebebi vardır. Özellikle makrobesin elementlerini içeren kimyasal gübrelerin kullanılmadığı veya az kullanıldığı zamanlarda, bitkilerin büyüme oranı toprak da bulunan azot, fosfor gibi makro besinlerin miktarına bağlı kaldığı için, düşük verimli bu bitkiler için toprakta bulunan mikro besin elementlerinin miktarı yeterli gelmekteydi. Mikro elementlerin noksanlıklarının görülmesi, dolaysıyla bu elementlerin bitkiler için gerekli olduklarının anlaşılması, ancak tarımda kimyasal gübrelerin yoğun bir şekilde kullanılmasından sonra olmuştur. Mikro besinlerin bitkide çok az miktarda bulunması, analiz tekniklerinin yeterli olmayışı nedeniyle bu az miktardaki elementin analizinin doğru yapılamaması da, mikro besinlerin bitkiler için gerekli olduklarının anlaşılmasında geç kalınmasının nedenlerinden biridir.

 

Azot, fosfor, potasyum gibi makrobesin elementlerini içeren kimyasal gübrelerin, önemli bir endüstriyel sektör olarak gelişmesiyle birlikte bu gübrelerin tarımda kullanılmalarında çok büyük sıçramalar olmuştur. Öte yandan bitki ıslah çalışmaları ile elde edilen yüksek verimli çeşitlerin üretime girmeleri, sulama ve diğer kültürel önlemlerin de geliştirilerek uygulanmasıyla, son yüzyılda, bitkilerin verimlerinde büyük artışlar olmuştur. Bu artışlar doğal olarak, o zamana kadar olmayan, mikrobesinlerin noksanlıklarının da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Mikrobesin noksanlıklarının görülmesi sadece artan ihtiyaç nedeniyle de değildir. Kullanılan kimyasal gübrelerle toprağa verilen makrobesin elementleri ve gübrelerdeki kimyasal katkı maddeleri de mikrobesin elementlerinin alınmalarını ve bitkiye faydalılığını azaltıcı etki yapabilmektedir. Mikrobesinlerden özellikle demir elementinin noksanlığı, daha çok bu şekilde diğer bazı faktörlerin olumsuz etkileri neticesinde ortaya çıkmaktadır. Demir dışındaki bazı mikrobesin noksanlıkları da kimi zaman, topraktaki mutlak noksanlıktan değil, diğer faktörlerin antagonistik etkilerinden ileri gelmektedir.

 

Bitkinin ihtiyacı ve bitkide bulunan miktarı esas alınarak yapılan sınıflandırmaya göre, makro besin grubuna giren elementler; karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve kükürttür.

 

Mikro besin grubuna giren elementler ise; demir, mangan, çinko, bakir, molibden, bor ve klordur. Bazı bitkiler için sodyum ve silisyumun da mutlak gerekli besin olduğu kanıtlanmıştır, ancak tüm bitkiler için bu iki element mutlak gerekli değildir. Gerekli olan bitkiler için sodyum ve silisyum da makro besin grubuna girmektedir.

 

Bitki besin maddelerinin bu şekilde makro ve mikro besin maddeleri diye gruplandırılması aslında biraz keyfi bir sınıflandırmadır. Birçok durumda, bitkilerdeki makro ve mikro besin maddelerinin miktarları arasında çok belirgin fark bulunmayabilir. Örneğin, bitki dokularının demir ve mangan kapsamları bazı durumlarda kükürt veya magnezyum kapsamları kadar yüksek olabilmektedir. Ayrıca bitkilerin mikroelement kapsamları çoğu hallerde fizyolojik ihtiyacın çok üzerinde olmaktadır. Bu durum örneğin mangan için genellikle geçerli olan bir durumdur. Aynı şekilde, fotosentezdeki rolü için çok az miktarda klora ihtiyaç bulunmasına rağmen, birçok bitki türünde nispeten yüksek miktarlarda klor bulunmaktadır. Bu örnek bize, bir elementin bitki organlarında bulunan miktarlarının, elemente fizyolojik ve biyokimyasal proseslerde ihtiyaç duyulan miktar hakkında iyi bir kriter olamayacağını göstermektedir

 

Bu açıklamalarımız, bir noktanın iyi anlaşılmasını sağlamak içindir. Mikroelement veya iz element denilen bitki besinlerinin bitkideki miktarının çok az olması onların önemlerinin az olduğu anlamına alınmamalıdır. Örneğin bitkiler için yeterli olabileceği çinko miktarı, azotun binde biri kadardır, ama çinko noksanlığı da verimi azot noksanlığı kadar düşürebilmektedir. Oysa bitkinin çinko ihtiyacının karşılanması için verilecek çinkolu gübre miktarı oldukça azdır, az olduğu için de pratikte bazen ihmal edilmekte ve büyük kayıplara yol açmaktadır. Birçok durumda da bitkide bir Mikroelement noksanlığı olduğu anlaşılmamakta, verim düşüklüğü başka bazı faktörlere atfedilmektedir. Bu nedenle mikrobesin maddesi noksanlıklarının tanınması en az azot, fosfor noksanlıkların tanınması kadar önemlidir.

Hastalık veya zararlı etkisiyle, Zayıf ve Yorgun olan bitkiye, tek başına ilaç vermeyin, Strese sokmayın.
Strese giren ağaç bir hafta on gün kendine gelemez, ürün geç yetiştirir, pazar kaybolur.
Ürününüz ucuza satılır.
Her ilaçlamada, muhakkak GOLDEN WET ve GOLDENMIX le beraber ilaç verin.

ÜRÜNLERİMİZİ ZİRAİ İLAÇ BAYİLERİNDEN veya      www.TarimMarketi.com     dan TEMİN EDEBİLİRSİNİZ